بازی کلمپز یک بازی با ایده ای جدید و نوآوری در سبک بازی های کلماتی تولید شده و توسعه داده می شود، بازی از بخش های مختلفی نظیر آشپزخانه ، سینما و تلویزیون ، آزمایشگاه ، اتاق کودک ، پازل ، کارگاه و … تشکیل شده است.

بازی‌باز ( پلیر ) بایستی جواب هر مرحله را با توجه به راهنمایی هایی که در هر مرحله وجود دارد حدس زده و نسبت به تکمیل معمای بازی که همان حل مرحله است اقدام کند.