حل هر مرحله با توجه به بخشی که در آن قرار دارید متفاوت خواهد بود، بدین گونه که به طور مثال در بخش آشپزی بایستی نسبت به ترکیب مواد غذایی با رسیدن به جواب مرحله اقدام کنید، در حالی که در بخش سینما و تلویزیون بایستی عوامل درست فیلم یا سریالی که حدس زده اید را درون تلویزیون قرار دهید.