ما در بازی بخشی را قرار داده ایم که در صورت تمایل ، شما می توانید نسبت به ارسال مراحل و معماهایی که سازگاری مناسبی با حال و هوا و ایده ی بازی داشته باشند، ارسال نمائید. برای انجام اینکار کافیست در صفحه اصلی بازی، وارد بخش سکه رایگان شوید و ارسال مرحله را انتخاب کنید.